Startsidan
Om klubben
Funktionärer
Bli medlem

Fridyk
Apparatdyk
Fensim
UV-rugby
UV-Foto
Marinbiologi
Marinarkeologi
Aktiviteter
Aktivitetsplan
Träningstider
Dykplatser

Kurser
Butiken
Länkar
Kontakt

SSDFTill Svenska Sportdykarförbundets hemsida

 

Träningstider 2023

 

Söndagsträningen
i Ystad Arena Bad


Starten av vår inomhusträning efter årsskiftet har fastställts till
söndagen den 29 januari 2023.

Pågår t.o.m. den 14 maj 2023.

Insläpp kl. 18.00
Pooltid: kl. 18.30-19.45 (20.00)

Vi har tillgång omklädningsrum, duschar samt bastu.


Anläggningen stänger kl. 20.30

Inställda träningstillfällen se här >>>

Bassänghyrorna höjdes för hösten 2022.
En ytterligare höjning kommer nu även att gälla fr.o.m. 2023-01-01.
På grund av dessa höjningar av bassäng-
hyrorna har vi tvingats begränsa träningen till halv bassäng d.v.s. 4 normalbanor.
Detta gäller motionsbassängen.

För tillgång till våra träningstider skall tillgång till simhall ingå i årsavgiften.


TIDER MOTIONSBASSÄNGEN

Träning  prel. 1 timme varje söndag!
Vi har då tillgång till halva motionsbassängen!
Pooltid:

PERIODEN VÅREN 2023
Startar:      2023-01-29
Sista:         2023-05-14
HÄREFTER GÖR VI SOMMARUPPEHÅLL

Insläpp och starttid är oförändrade.
Tillgång till pool begränsas av kostnads-
skäl till halv bassäng.


OBS! Alla nödutgångar är larmade!
         Öppna inte dessa dörrar
!


VIKTIGT! Kom i tid! D.v.s. före kl. 18.30
Branddörren vid "gaten" stänges då!


*
All vår träning startar: kl. 18.30
Vi har tillgång till halva motionsbassängen!
Indelning av bassäng kan vid behov göras
för olika typer av träningsverksamhet som
Fridykning, Apparatdykning och Motion.
All träning skall vara påbörjad kl. 18.45
All träning skall avslutas före kl. 19.45   
Tränar- & Nyckeljour avslutar träning!
Sluttiden är reserverad för ledarna.
Då ordinarie träning är avslutad kan avslut
ske före träningstidens sluttid t.ex. på grund av lågt deltagarantal.
Vänligen respektera detta!
Sen ankomst kan därför innebära att din träningsmöjlighet uteblir.

 
OBS! Under våra träningstider är
drunkningslarmet alltid avstängt!

 
INGÅNG
Ingång sker normalt via dörren mitt emot badets kassa (Reception). Den är även ingång till bowlingen och O´Learys på 2:a våningen.
Viktigt att du kommer i tid annars missar du kanske vår nu mysiga söndagsträning! 
Kassan är stängd och inga andra besökare än våra medlemmar har tillgång till badet!
Efter kl. 18.30 dras branddörrarna igen som sitter precis innanför "gaten". Dom är inte låsta. Dessa stänges eftersom man inte vill ha in oönskade besökare på vår träningstid.
Därför skall du gå in innan dessa stänges!

APPARATTRÄNING
Vill du testa din dykutrustning eller träna på olika moment tillsammans med annan certifierad dykare så går det bra.
Är du ensam certifierad dykare som vill göra olika övningar krävs alltid föranmälan någon dag innan.
Vi ser gärna förbokning någon dag innan på all typ av apparatträning eftersom vi måste reservera banorna närmast kaffeterian då.
Där finns tillgång till både trappa och spol-
möjligheter.
Du måste vara inskriven som medlem i klubben för all form av apparatdykning!

VI HAR TILLGÅNG TILL:
Halva 25-meters motionsbassängen
och  torrbastu både i dam- och herravd.
under hela träningspasset!

Vi har ej tillgång till:
Ångbastu, familjebad och äventyrsdel.

Inga badvakter övervakar säkerheten!
Ensamträning utan bevakning av ledare tillåts inte. Se därför till att ledare finns som övervakar verksamheten för resp. grupp!
Observera att drunkningslarmet är avstängt!


SIMHALLSTAGGARNA...
Simhallstaggarna måste alltid, inför varje höststart i september, uppdateras före ditt första besök i Ystad Arena Bad då.
Bytes enl. gällande regler som finns under medlemsinloggningen "Blanketter"
Uppdatering av taggar sker i augusti månad enl, besked du får från oss via mail.
Detta ombesörjes endast via dykshopen.
Inga taggar får lämnas till Ystad Arena Bad!
Saknar du tagg kan du uppgradera ditt medlemskap och kvittera ut en tagg.
Detta gör du också via Dykshopen!

Dykshopens öppettider se: www.ydyk.se
Alla taggar hanteras som "bankkort"!

Användarregler för taggar se under
medlemsinloggningen (under blanketter).

Drunkningslarmet > Så fungerar det!
Drunkningsalarm  > Bildbeskrivning!
Detta är avstängt under våra träningstider!

Vattenreningen >     Så fungerar det!

Träningssäsong inomhus:
Fr.o.m. september t.o.m. maj året därpå.

AVGIFTER
Alla som går in på våra träningstider löser
avgift enl. beskrivningen här bredvid
>>>


Pool-regler - avgifter

1. Du måste vara medlem i YDT
2. Apparatdykare skall uppvisa dykstatus
3. All träning skall följa föreningens regler
4. Ej medlem: Lämnar skriftlig föranmälan
5. Föranmälan: Minst 1 vecka i förväg.
6. Endast YDT-godkänd föranmälan gäller.

Vid våra förhyrda tider kan man fridyka, apparatdyka och motionssimma i våra tilldelade banor enl. tränarnas anvisningar.

Hopp från trampoliner/hopptorn får ej ske då annan dyk- och motionsverksamhet pågår i poolen!

Träning får endast ske efter tränarens/ledarens medgivande!

Minderåriga under 18 år får påbörja träning först då skriftligt medgivande inlämnats från ansvarig målsman.

Det krävs också att du har löst medlemskap som "Fullvärdig medlem" för att få utnyttja simhallarna under våra träningstider.

Gästande besökare, dykare, ev. blivande medlemmar samt "Prova-på-dykare"  betalar kontant vid enstaka besök om fullvärdigt medlemskap ej tecknats.
Skriftlig föranmälan skall ha inlämnats minst 1 vecka i förväg med uppgift om varje deltagares namn, adress, personnummer samt telefon.
Hyra erlägges till oss för tillfälligt lån av nyckelarmband "tagg" för att komma in/ut och få tillgång till klädskåp i Ystad Arena.
Fastställd avgift utgår vid förlust av tagg.

Ovanstående gäller vid våra förbokade träningstider i såväl Ystad som Nybrostrand.

Bra-att-veta
Regler gällande Ystad  Arena

När man deltager i vår simhallsträning i den nya Arenan finns där dessutom en del speciella regler och anvisningar som du måste känna till p.g.a. den teknologi som användes i anläggningen kontra vår typ av dykversamhet.

Mer om detta finns att läsa för våra medlemmar under inloggningen till våra medlemssidor.


Nybrostrandsbadet
Sommartid 2023


Under sommarmånaderna har vi tillgång till Nybrostrandsbadets utomhuspool för dyk- och motionsträning för medlemmar.
Barn deltager under målsmans ansvar.
 
PERIODEN SOMMAREN 2023

Tider:
Insläpp: kl. 17.30
Start träning: kl.  18.00
varje onsdag hela sommaren

Träningstid avslutas inom 1 timme från start eller enl. funktionärs besked.

Träning avslutas när ordinarie träning har avslutats eller tidigare vid lågt deltagarantal.
Utgång sker i god tid före: kl. 19.30 eller enligt träningsjourens besked.
Vänligen respektera detta!  

Denna pool håller också en temperatur på minst 26 grader oavsett utetemperatur!

-
Vi har tillgång till omklädnings-
rum, duschar och bastu ca 30 minuter före och efter bassängtid.
 
Städning:
- Städning av duschar, bastu och omklädningsrum sker nu strax före vår pool-tid.
- Kl. 19.30 stänger badanläggningen.
- Alla skall då vara klara och ha lämnat badanläggningen före denna tid.

Träningsstart Nybrostrandsbadet:
Start den:

Träningsavslut Nybrostrandsbadet:
Pågår t.o.m. den:

Endast för YDT:s medlemmar
För tillgång till vår träningstid krävs det att du är medlem i vår klubb och har erlagt medlemsavgift där tillgång till pool ingår.

Mycket välkomna!
 

 

 

YSTAD ARENA BAD

Fr.o.m. oktober 2014
är vår inomhusträning
förlagd till det nya
Badhuset i Ystad!

 

Inställda träningstillfällen
Dag Datum Orsak
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     Hitta rätt - klicka på bilden!


Ingång:

Vid Receptionen
Samma ingång som till
O´Learys Bowlingen
.

Ligger på Fridhemsgatan 27
intill Österportshallen.
 

Fridykning


Detta skall du tänka på när du tränar Fridykning och Apnea hos oss!

SSDF:s info
Säkerhetsregler och anvisningar


Fridykning anvisningarApnea regler

 

Dykare, motionär eller åskådare...
Vilket medlemskap skall jag lösa?

som dykande
om du vill använda minst
mask, snorkel och dykfenor
enskilt eller allt tillsammans

som motionär

då får du endast använda
simmarglasögon och
korta motionssimmarfenor


som åskådare, besökare, gäst

och går in med barns tagg
eller egen och löser årsavgift
som ansvarig tagginnehavare,

målsman och deltager ej aktivt.

barn under 12 år
får deltaga i vissa av våra
vattenaktiviteter om minst
en förälder är omklädd och
behjälplig vid behov.
Som behjälplig person
är du aktiv deltagare enl.
ovanstående definitioner.

 


Vanliga övningar i Ystad!
 


Söndagen den 1 juni 2014 var vi de
absolut sista besökarna i det gamla Fritidsbadet i Ystad!
 

 

 

 

 

 
 

NYBROSTRANDSBADET

Nybrostrandsbadet 


Y-town Diving Team - Ystad
 


VÅRA SPONSORER:
Ystads Dyk & Marin - Hela Sveriges dykbutik nu!
 


CMAS logo